Privacybeleid Dierenartspraktijk Zeewolde Zwolse Diep

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

 • Voorletters en Achternaam
 • Geslacht
 • Adres (straatnaam, huisnummer en postcode, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

2. Waarom we persoonsgegevens nodig hebben

 • Het aanleggen van een patiëntendossier
 • De mogelijkheid u te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze veterinaire diensten goed uit te voeren.
 • Het sturen van herinneringskaarten, bijzondere controleconsulten of condoleancekaarten
 • Het sturen van facturen
 • Het doorverwijzen naar een specialist (uitsluitend met uw toestemming)
 • Het sturen van een nieuwsbrief (uitsluitend als u zich hiervoor heeft aangemeld)

3. Bewaren van de gegevens

 • We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld.

4. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft recht op het inzien, laten corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens zolang wij hiermee niet in strijd handelen met de wet.

5. Toegang tot uw persoonsgegevens

 • Dierenartspraktijk Zeewolde Zwolse Diep zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden tenzij dit voor juiste uitvoering van de veterinaire dienstverlening noodzakelijk is en/of u hiervoor toestemming heeft gegeven en/of daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 • Met derden waarmee we uw gegevens soms delen, bijvoorbeeld een crematorium, specialist, laboratorium, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. Website

 • De website van dierenartspraktijk Zeewolde Zwolse diep maakt enkel gebruik van functionele en technische cookies. Ze zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruikersgemak. Zie verder onder ‘Cookies’.

7. Beveiliging

 • Dierenartspraktijk Zeewolde Zwolse Diep hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. De software en hardware die wij gebruiken voor het vastleggen van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten voor data security.
 • Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er sprake is van misbruik, neemt u dan contact met ons op. Als u de indruk heeft dat Dierenartspraktijk Zeewolde Zwolse Diep uw verzoek of klacht niet naar behoren afhandelt heeft u het recht om een klacht in te dienen (autoriteitspersoongegevens.nl)

8. Vragen

 • Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:
  Dierenartspraktijk Zeewolde Zwolse Diep,
  Zwolse Diep 3, 39891CA,
  Zeewolde
  of via info@dierenartspraktijkzeewolde.nl